توانبخشی

راه اندازی سامانه فناورانه برای توانبخشی از راه دور بیماران

مرکز فناوری‌های توانبخشی از راه دور با حمایت مرکز طرح‌های کلان ملی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری راه اندازی شد.

0 نظرات